فرمول یک کلاب اسپانسر مسابقات دریفت کشوری

برگر شاپ فرمول یک اسپانسر اولین مسابقه دریفت کشوری در مرداد ماه سال 94 شد .